Update bouwplannen locatie Augustinusschool

De gemeente werkt aan een woningbouwplan op de locatie van de Augustinusschool aan de Van Damstraat voor ongeveer 25 woningen. In het afgelopen jaar is er een stedenbouwkundige visie gemaakt, die de basis vormt waarop het plan verder uitgewerkt kan worden. De visie gaat uit van wonen op de rivierduinen in een parkachtige omgeving. In het plan is plaats voor betaalbare woningen, zoals kleinere appartementen en rijwoningen. Voor de bouw is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig Deze aanpassing wordt nu voorbereid. Hiervoor laten we onderzoeken doen, zoals onder andere onderzoek naar de bodem en flora en fauna. Na de zomer komt een eerste ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Ook stellen we een beeldkwaliteitplan op. Hierin staat vermeld hoe de inrichting van het gebied eruit moet zien. De gemeente toetst bouwplannen aan het beeldkwaliteitplan. Verder brengen we de buitenste grenzen van de bouwgrond op de openbare ruimte in beeld. Iets van de oude school terug in het plan Op de plek van de school zijn woningen bedacht. Met de Dorpsraad Gaanderen hebben we besproken om iets van de oude school in het plan te laten terugkomen. Zo bewaren we een stukje geschiedenis van Gaanderen. In de verdere uitwerking wordt duidelijker hoe dit gaat gebeuren. De verwachting is dat de bouw in 2024 start Als de voorbereidingen voorspoedig verlopen verwachten we dat de bouw, na een definitief vastgesteld bestemmingsplan, in 2024 kan starten. Wie de woningen gaat bouwen is nog niet bekend. Inschrijven voor een woning als belangstellende is nog niet mogelijk. Meer informatie www.doetinchem.nl/augustinusschool Hierop staat een globale planning van het project. Ook staat er een lijst met veel gestelde vragen. Staat uw vraag en/of antwoord er niet bij en wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar augustinusschool@doetinchem.nl.   | Dorpsraad Gaanderen 02/04/2023 om 14:27:37