Nieuws

Groot onderhoud aan een gedeelte van de Kerkstraat en de Steverinkstraat

Wegwerkzaamheden In opdracht van Buha b.v. Doetinchem gaat aannemersbedrijf Dostal Wegenbouw uit Vorden groot onderhoud uitvoeren aan een gedeelte...

Lees verder -->

Notulen vergadering 3 oktober 2018

Opening door de waarnemend voorzitter Verslag vorige vergadering: goedgekeurd Evaluatie pleinenfeest: Volgend jaar aan de weg gaan staan in...

Lees verder -->

Notulen vergadering 7 maart 2018

Opening door de waarnemend voorzitter Verslag vorige vergadering: goedgekeurd Ingekomen post Zwerfafvalbrigade (zie uitgewerkt punt...

Lees verder -->